Close

ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ

ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ.ਮੇਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਤਾ
Ms Palavi IAS
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੱਲਵੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ

dc[dot]malerkotla[at]punjab[dot]gov[dot]in 01675-252000 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ , ਕਾਲਜ ਰੋਡ , ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ
adcg
ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ), ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ

adcg[dot]malerkotla[at]punjab[dot]gov[dot]in 01675-252001 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ , ਕਾਲਜ ਰੋਡ , ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ
GA
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ
ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ), ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ gurmeet[dot]kumar93[at]punjab[dot]gov[dot]in 01675-252000 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ , ਕਾਲਜ ਰੋਡ , ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ